Vlakem na trajektu

Příští rok mi bude padesát, ale svět mě nepřestává udivovat. Vlak zastavil v zastávce Messina Centrale a pak vyplnuli proud v zasuvkách. Pomalu jsme se sunuli vpřed a koleje pod námi skřípaly a vrzaly. Najednou se kolem nás zjevil nákladní prostor. Vjeli jsme vlakem na trajekt a potom tím obrem přepluli ze Sicílie do Itálie! Už jsem jel trajektem a vlakem jsem se taky něco najezdil, ale abych jel vlakem a zároveň trajektem, to se mi ještě nestalo. I kvůli tomuhle zážitku stálo za to probdít v Syrakusách noc!

© chleboun 2022