Ad bordel

Stejně je to zvláštní. Ani interiér nádraží při bližším pohledu nevypadá nejlíp. Lavičky potřísnili svým trusem holubi, občas si tu někdo ublinknul… A venku postávají desítky, ba stovky lidí, kteří by to třeba mohli průběžně uklízet, když už jsou Němci ochotní a schopní dát do cestování vlakem takové peníze. Tohle by bylo za pakatel a win-win-win pro všechny.

© chleboun 2022