Čarodějka

Na poslední zastávce před Budapeští se čarodějka objevila znovu (předtím na chvíli taky, ale bez věcí). Měl jsem pravdu – jízdenku neměla, ale nikoli pro sebe, ale zřejmě pro ty svoje dva psy, a navíc je veze v tašce. Chudák voňavá maďarská průvodčí, která nahradila unavené ho Rumuna! Jelikož s ní babka komunikovala jenom anglicky, musela si sehnat tlumočníka. Čarodějka se vymlouvala, že jí všechno ukradli. Tři pasy a tak. Jasně, že jí průvodčí jenom domluvila…

© chleboun 2022