Partička

Lyon mi na přivítanou nachystal zkrápěné ulice a mou další probdělou noc se rozhodl sem tam provázet dalšími kapkami, takže lavičky, kterých je po městě rozeseto hodně, nebyly k použití. Pro nohy utrmácené už z Dijonu a neustále nesoucí tíži batohu to nebyla dobrá konstelace. V McDonaldu, který normálně zavírá o půlnoci, nás všechny vyhodili už krátce po čtvrt na dvanáct, takže jsem i na přípravu svačiny a kafe musel i s ostatními počkat venku. Déšť ale pro změnu způsobil, že jsem zažil nejintenzivnější a nejdelší setkání celého letošního putování. Když totiž začalo s asi dvacetiminutovým zpožděním oproti předpovědi pršet poprvé v mé přítomnosti, byl jsem zrovna na nábřeží bez vyhlídky na suché přečkání té mokré nepříjemnosti. Zpod nedalekého mostu se ozývaly hlasy. Moc místa už tam nebylo, ale usoudil jsem, že se vmáčknu, a drze se vetřel do partičky asi dvacetiletých studentů popíjejících pivo a kouřících trávu. Se dvěma z nich jsem se dal do řeči, ostatní více či méně buď poslouchali, nebo se bavili mezi sebou. Byla to pro mě nenadálá lekce angličtiny, u jednoho z těch dvou s velmi výrazným francouzským přízvukem. Došlo na mnohá témata – moji cestu, jejich cestování, na to, jak vnímají rozdíl mezi kulturami uvnitř Evropy, na stereotypy, jídlo, jazyky a jejich gramatiku, politiku, … Byli zábavní a já, exot, pro ně myslím taky. Potvrdili mi třeba, že se nemýlím, když si myslím, že žaboužrouti (schválně jsem jim o téhle přezdívce jako o příkladu stereotypů řekl a do vody mě nehodili) jsou uzavření do sebe, a řekli mi hodně o Lyonu i o Francii. Zjistili jsme, že slovo bordel má ve francouzštině úplně stejné významy jako v češtině. Strávili jsme spolu skoro tři hodiny, a když odešli, už jsem neměl sílu pokračovat v procházkách a vydal jsem se na nádraží.

© chleboun 2022