Shrnutí severní etapy

Během severní etapy, trvající od nástupu do vlaku v Řevnicích do vystoupení tamtéž přesně 9 dní a 3 hodiny, jsem navštívil 8 hlavních měst, i když v Berlíně jsem si jen protrpěl noc kvůli zrušenému vlaku, z toho pět poprvé. Byl jsem celkem v 8 cizích zemích a urazil jsem 2998 km vlaky (nepočítaje v to cesty po Česku), 470 km trajekty a 1150 km autobusy. Byla to trasa divoká a velmi intenzivní a přesto, že jsem se ocitl jen desítky kilometrů od zemí ve válečném stavu, ať už de iure (Rusko), nebo de facto (Bělorusko), kupodivu bezpečná.

© chleboun 2022