Starej Procházka ve Vídni

Nádraží Františka Josefa, připomínka společné monarchie, je na severu, zatímco hlavní nádraží, odkud bych měl kvečeru odjet do Bukurešti, na jih od centra. Ideální příležitost projít si město, než si pořídím místenku.

© chleboun 2022