Trocha zeměpisu

Po více než třech hodinách v jednom vlaku už mi to přijde poněkud nekonečně, navíc když je krajina kolem mě tak jednotvárná a placatá. Odměnou mi ale je to, že kdybych zůstal sedět až na konečnou, budu na dohled Rujáně, největšímu německému ostrovu. Včera jsem projížděl jenom Saskem, zatímco dnes už mám za sebou kromě této ještě další tři země – líznuté Anhaltsko, Brandenbursko a Berlín. Přiblížili jsme se k polským hranicím a každou chvíli budeme v Meklenbursku-Horním Pomořansku.

© chleboun 2022