V Rakousku

Opustil jsem teplo domácího vlaku, přešel hranice, naštěstí bez povšimnutí, a už jsem ve světě. A už není cesty zpět. Už je jen směr dopředu s batohem na zádech a zážitky na bedrech. Tak trochu přemýšlím, že bych to ošidil a jel si co nejrychleji užít Madrid a pak domů, ale copak jsem tady na dovolené?

© chleboun 2022